Wie we zijn

Goede gezondheidszorg betekent een betere kwaliteit van leven. Maar helaas is goede gezondheidszorg in Afrika niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Om die reden is stichting African Hospitals opgericht door het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Inmiddels is de stichting doorgegroeid naar een volledig zelfstandig opererend orgaan, maar nog altijd hebben we een sterke binding met het Maasstad Ziekenhuis. Zo zijn medewerkers van het ziekenhuis in Afrika actief voor de stichting en/of zitten zij in het bestuur of in een van de werkgroepen van de stichting. En dat allemaal op vrijwillige basis!  

Onze impact

In de afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan projecten die het verschil maken zoals wij dat voor ogen hebben. Dankzij kennisoverdracht konden wij een meerwaarde creëren voor de gezondheidszorg in verschillende landen in Afrika. Wij willen graag doorgaan op deze goede weg. 

Onze organisatie

African Hospitals wordt geleid door een bestuur, dat in haar dagelijkse werkzaamheden wordt ondersteund door drie werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen Communicatie, Fondsenwerving en Opleidingen

 

Onze missie

Een bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika om de kwaliteit van leven in Afrika te verbeteren. 

Onze visie

Wat maakt ons uniek? Wij dragen onze kennis en vaardigheden over door fysiek en/of digitaal opleidingen voor zorgmedewerkers te verzorgen in Afrika. Dit doen wij samen met professionals uit het Maasstad Ziekenhuis en onze Nederlandse partners. 

Samen staan we sterker

 

Omdat we een kleine stichting zijn die alleen werkt met vrijwilligers, voeren we een project nooit alleen uit. Daarom zoeken we voor elk project de samenwerking met andere (Nederlandse) organisaties. Voor het project Rwanda werken we samen met onze partners Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland. Voorafgaand aan elke reis ligt vast welk deel van de zorg elke partner invult. Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland richten zich op palliatieve zorg, revalidatie en zorg in de thuissituatie. Het Maasstad Ziekenhuis focust op scholing en training in tweedelijnszorg. Zo bundelen we onze krachten en vullen we elkaar aan bij het overdragen van onze kennis.  

 

 

Lelie zorggroep biedt met 4.000 gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers elke dag zorg en aan iedereen die dat nodig heeft. De organisatie is actief in de ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. Naast hun rol in de reizen naar Afrika ondersteunen de werknemers van Lelie zorggroep met een maandelijkse bijdrage een groep ouderen in Rwanda, die zorgdraagt voor kinderen, waarvan de ouders zijn overleden aan bijvoorbeeld HIV of malaria. 

 

 

Zorgpartners Midden-Holland is een full-service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij biedt. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseert Zorgpartners de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de cliënt.