Wat we doen

De kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerd zorgpersoneel. En helaas kent Afrika een groot tekort aan goed opgeleide mensen. De bevolking in Afrika groeit nog steeds hard en het tekort aan medewerkers met de juiste opleiding en ervaring wordt alleen maar groter. Dit vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mensen in Afrika. Daarom verzorgen wij, samen met onze partners, scholing en training aan zorgmedewerkers in Afrika. Onze verpleegkundigen en artsen dragen hun kennis en vaardigheden over, waardoor de specialisten in Afrika de vertaling van theorie naar praktijk beter kunnen maken. Dit leidt tot een betere kwaliteit van leven van patiënten en zelfs het redden van levens. 

Hoe we dat doen

Wij verzorgen, in samenwerking met onze partners, opleidingen voor zorgmedewerkers in Afrika, zowel fysiek als digitaalDit kan op verschillende manieren. 

1. 'Teach-the-teacher methode'

Bij deze methode trainen we een selectie van medewerkers van het ziekenhuis in Afrika. Wij trainen hen zowel zorginhoudelijk als in het overdragen van hun kennis aan collega’s. Zo kunnen zij de door hen opgedane kennis doorgeven aan collega’s in hun ziekenhuis. Op deze manier leveren wij een duurzame bijdrage aan de zorg in Afrika

2. 'Bedside-teaching'

We geven in de ochtend klassikaal les aan verpleegkundigen met het doel om theoretische kennis over te dragen. Na afloop van de lessen werken we mee op de afdeling en leggen we de link tussen de behandelde stof en de patiënten in de kliniek. Zo brengen we theorie en praktijk dichter bij elkaar.  

3. Digitaal

Door de wereldwijde crisis als gevolg van het COVID-19-virus, is reizen – ook naar Afrika – niet zonder risico’s. Dit betekent voor onze vrijwilligers dat de fysieke trainingen voor zorgmedewerkers in Afrika niet kunnen doorgaan. Daarom verzorgen wij, samen met onze partners, digitale scholingen. We geven tweewekelijks dezelfde les, zodat de groep verpleegkundigen ter plaatse kan worden opgesplitst en op die manier voldoende afstand kan houden. Inmiddels zijn zowel de trainers als de verpleegkundigen in Afrika gewend aan de nieuwe vorm van scholing. Onderwerpen die worden behandeld zijn: wondzorg, medicatieregels, maar ook COVID-19: ziektebeeld, behandeling en revalidatie. Echter, fysieke bezoeken blijven nodig om de vertaling van theorie naar praktijk verder vorm te kunnen geven. 

Afrikaanse verpleegkundige ziekenhuis