Samenwerking

Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika doen wij in samenwerking met enkele partners. Dat zijn Stichting Eyes on Ghana, Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland. De twee laatst genoemde organisaties zijn al langer actief in Rwanda. Toen bleek dat de theoretische kennis van de zorgverleners op een goed niveau lag, maar de vertaling naar de praktijk het probleem was, hebben zij het Maasstad Ziekenhuis ingeschakeld. Sindsdien heeft de samenwerking zich geïntensiveerd.

Lelie zorggroep

De Lelie Zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werkt zij met gemotiveerde medewerkers aan ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. De werknemers van Lelie zorggroep ondersteunen met een maandelijkse bijdrage een groep ouderen in Rwanda, die zorg draagt voor kinderen waarvan de ouders zijn overleden aan bijvoorbeeld HIV of malaria.

Zorgpartners Midden-Holland

Zorgpartners Midden-Holland is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren zij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant.

De stichting Eyes on Ghana

De stichting Eyes on Ghana zet zich in om de leefomstandigheden te verbeteren in en rond de dorpen Akim Akroso en Asuoso. Gezondheidszorg en onderwijs moeten in deze regio voor iedereen toegankelijk worden en van goede kwaliteit, maar ook werkgelegenheid moet worden gestimuleerd. De stichting verzorgt fondsenwerving voor lokale initiatieven, die het opbouwen van een zelfstandig bestaan mogelijk maken.

Samen staan we sterker

Bij elk project ligt tevoren vast welk deel van de zorg elke partner invult. Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland richten zich op palliatieve zorg, revalidatie en zorg in de thuissituatie. Stichting Eyes on Ghana richt zich op het toegankelijk maken van zorg en onderwijs van goede kwaliteit en stimulering van de werkgelegenheid. Vanuit het Maasstad Ziekenhuis ligt de focus op scholing en training. Zo bundelen we onze krachten bij het overdragen van onze kennis.