Rwanda oktober 2019

Eind oktober vertrokken Nienke Schellenberg, IC/SEH verpleegkundige, en Florence Delcourt, IC verpleegkundige, van het Maasstad Ziekenhuis naar Rwanda. Florence schreef, mede namens Nienke, onderstaand verslag over hun ervaringen.

We reisden samen met Ramona van der Loo, wondverpleegkundige, en René Boeren, specialist ouderengeneeskunde van Zorgpartners Midden-Holland af naar Rwanda. Ramona en ik kennen elkaar van de reis van november 2018, ook René is al eerder is Rwanda geweest en voor Nienke was het haar eerste kennismaking met Afrika. Je leert elkaar pas goed kennen als je twee weken met elkaar optrekt. Dat alleen is al een prachtige ervaring.

Uitzicht over het Kivu-meer

Uitzicht over het Kivu-meer

Onze chauffeur, en inmiddels ook vriend, Policarpe stond op ons te wachten en reed ons naar het ‘guesthouse’ van Colette. Dat voelde vertrouwd! Het was al donker toen we aankwamen, dus we werden de volgende ochtend opnieuw verrast door het fantastische uitzicht over Kigali. Welcome ‘au pays des milles collines’ (het land van de duizend heuvels).
We brachten nog een indrukwekkend bezoek aan het Kigali Genocide memorial. Daarna vertrokken we snel naar het Kibogora Hospital. Na een reis van meer dan zes uur door de Rwandese heuvels kwamen we in het donker aan in Kibogora. Dat voelde als thuiskomen. Het uitzicht over het Kivu-meer is adembenemend.

Op maandag werden we om zeven uur verwacht voor de dagopening in de kapel van het ziekenhuis. Na een hartelijk welkom van onze Rwandese collega’s heb ik de leden van het ‘Dutch team’ aan iedereen voorgesteld. Na een bezoek aan het ziekenhuis, overleg met de collega’s en een bezoek aan de Polytechnic (verpleegkundigen in opleiding) hebben we met elkaar het trainingsprogramma voor de komende weken geschreven. Al snel bleek dat wij in ons enthousiasme veel lesmateriaal hadden gemaakt in verhouding tot de beschikbare tijd.
Voor de collega’s uit het Kibogora zijn de trainingen van het ‘Dutch team’ routine geworden. Twee weken lang volgen zij na de dagopening onze lessen. Ramona ging dieper in op het thema wondverzorging, Nienke en Florence gaven lessen over het ABCDE-assessment en de triage en René besteedde aandacht aan de neuro-cognitieve problemen na een CVA. We kozen voor interactieve lesvormen. De laatste dag presenteerden drie verpleegkundigen ieder een casus uit de praktijk, waarin de onderwerpen van de lessen terugkwamen. Fantastisch om te zien welke discussies ontstonden en hoe kritisch naar elkaar werd gekeken. We sloten de training af met een quiz, waarin alle lesonderwerpen aan bod kwamen. Iedereen is geslaagd met vlag en wimpel!

’s Middags volgden de leerling-verpleegkundigen gedurende twee uur onze lessen. Deze groep heeft het geluk dat zij in juni 2019 ook de trainingen van het ‘Dutch Team’ hadden gevolgd, waardoor zij al bekend waren met de wijze van lesgeven.
Na afloop van de training kregen de leerlingen hun certificaat en volgens de traditie nam het ‘Dutch Team’ afscheid met een traktatie voor alle leerlingen in de kantine. Deze keer was het geen gewoon afscheid. Een aantal leerlingen heeft de regie heeft overgenomen en om beurten hielden zij een korte toespraak, waarin duidelijk werd hoe dankbaar ze waren dat zij de kans hadden gekregen om onze trainingen te volgen. Naast het lesgeven bestaat het werk ook uit het monitoren van eerder opgestarte projecten, bijv. het wondproject en het trainersteam. Daarvoor voeren we gesprekken met verpleegkundigen, collega’s uit de verschillende teams en de directeur.

René heeft zich gericht op de artsen. Zo gaf hij elke ochtend les, liep hij visites met extra aandacht voor de CVA-patiënten en stimuleerde hij het vroeg mobiliseren van de patiënten. Na voorbereidend werk van onze voorgangers laat hij een protocol achter voor de zorg voor en behandeling van de CVA-patiënt.
Nienke heeft het project Spoedeisende Hulp en Ambulance gestart. We hebben een inventarisatie gemaakt van de situatie op de Spoedeisende Hulp door de werkwijze en de logistiek te bespreken met de teamleidster. Op basis daarvan hebben we een plan van aanpak geschreven om de kwaliteit te verbeteren. In overleg met zoveel mogelijk collega’s uit het Kibogora zochten we naar haalbare oplossingen.

Voor het eerst organiseerden we een workshop-dag voor de teamleiders van de gezondheidscentra uit de regio. Zij verwijzen dagelijks patiënten door naar het Kibogora Hospital. In deze gezondheidscentra wordt de triage verzorgd door verpleegkundigen, omdat er geen artsen werkzaam zijn. In de toekomst hopen we de samenwerking uit te breiden.

We kijken terug op een geweldige ervaring met mensen met wie we de passie voor het vak delen. In korte tijd hebben we een band opgebouwd. We hebben elkaar elkaar ondersteund, met elkaar gelachen en ook gevoelige momenten met elkaar gedeeld. We zijn geraakt door de vriendelijkheid, de vele lachende gezichten, de bescheidenheid en de kracht van vele Rwandese collega’s, patiënten en families. Mede dankzij jullie bijdragen hebben we weer veel kennis kunnen overdragen en van elkaar geleerd!

Volg ons via: Facebook en Instagram (foundation.msz.africanhospital).ook

 

Rwanda 2017

Op 7 november 2017 zijn de internisten Lodewijk Schelfhout en Rineke Leys en IC-verpleegkundige Florence Delcourt naar het Kibogora Hospital in Rwanda afgereisd. De doelstelling van de reis is kennisoverdracht.