Rwanda maart 2020

Gelet op de ontwikkelingen van het coronavirus in Nederland en in Rwanda hebben de bestuurders van het Maasstad Ziekenhuis, Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland uit voorzorg besloten om de reis naar Rwanda voortijdig te beëindigen. Deze beslissing is genomen in het belang van de gezondheid van onze medewerkers/vrijwilligers en om zeker te zijn dat zij nog kunnen terugkeren naar huis

Team Rwanda breekt reis af in maart 2020

Deze reis was het plan om het project ‘Spoedeisende Hulp en Ambulance’ verder te ontwikkelen. Daarmee zijn Nienke en Florence vorig jaar oktober gestart. De bedoeling van Joanne was om trainingen te geven aan verpleegkundigen en een verdiepingsslag te maken rondom de traumaopvang en -zorg voor kinderen. Ramona, wondverpleegkundige, zou het wondteam verder trainen en begeleiden. En Merel zou aan de slag gaan met het implementeren van een protocol rondom de zorg van de CVA-patiënt (beroertezorg).

Helaas bleek kort na aankomst dat de Covid19-pandemie ook in Rwanda in hevigheid toenam. Gelukkig bleef ons team besmetting bespaard. Om het risico te beperken hebben we ervoor gekozen om het team terug te laten reizen naar Nederland op het moment dat die mogelijkheid er was. Sindsdien geven we lessen op afstand. Ook hebben verpleegkundigen die elkaar kennen van eerdere reizen via WhatsApp contact met elkaar. Zij geven nu ook advies op afstand. 
We hopen zo gauw als mogelijk weer naar Rwanda te reizen. Het belangrijkste is dat de besmettingen met COVID-19 op adequate wijze worden beperkt. Zodra we meer nieuws hebben, zullen we dat op deze plaats publiceren.

Rwanda 2017

Op 7 november 2017 zijn de internisten Lodewijk Schelfhout en Rineke Leys en IC-verpleegkundige Florence Delcourt naar het Kibogora Hospital in Rwanda afgereisd. De doelstelling van de reis is kennisoverdracht.